Cục Lọc Sinh Học Kangen Leveluk SD501

3,500,000

Cục Lọc Sinh Học Kangen Leveluk SD501, giúp lọc sạch các kim loại nặng, clo và cặn bẩn trước khi nước vào buồng điện phân.