Đang hiển thị 6933696015101246748.

Kangen Leveluk 501 Super (12 tấm điện giải)

155,000,000 139,000,000

Máy lọc nước Kangen Leveluk Super 501 là dòng máy hàng đầu của Enagic sử dụng với quy mô lớn như trường học, bệnh viện, gia đình đông người. 12 tấm điện giải tạo ra 5 dòng nước liên tục với công suất mạnh mẽ.

Kangen Leveluk Super – Top of the line model for heavy home or small business use