Category Archives: CTY ENAGIC

Y Học Nói Gì Về Nước Kangen, Nước Kiềm Alkaline?

Nước Kangen® có một lịch sử lâu dài, vì Enagic là một công ty sản xuất hàng đầu máy điện giải trên hơn nhiều thập niên qua. Thời gian vừa qua, Enagic được công nhận của các thành viên trong chuyên ngành y khoa. Do nguồn gốc của Enagic bắt nguồn từ Nhật Bản, nên phần lớn các công nhận ban đầu đến từ quốc gia này: Năm 2002, Enagic được công nhận bởi Hiệp hội Y Học […]

Các chứng nhận về công ty Eganic

ISO 9001 Proof of Licensing of Standard of Quality and Management system. View | About the issuer ISO 14001 Proof of Licensing of Environmental Management system. View | About the issuer ISO 13485 Proof of licensing of Medical Device. View | About the issuer Medical Device Marketing Authorization Issued by Ministry of Health, Labour and […]